Catalan English German Norwegian Russian Spanish Swedish

FAVA

ÉS TEMPS DE SEMBRAR FAVES:

Luz de otoño

 

 

Favera EspècieVicia Faba "major"

Cultiu: Depenent de la varietat es pot sembrar des de mitjans del mes d'agost fins a finals de febrer. Tolera la majoria de terrenys, encara que el seu hàbitat natural és l'argiler. Es sembren en lìnies, d'una en una, en un marc aproximat de 0,50 x 0,10 m. A partir de la germinació és totalment contraproduent aplicar abonos nitrogenats  ja que, com totes les lleguminoses, sintetizen elles mateixes el nitrogen que necessiten. Les seves necessitats hídriques són baixes  fins el punt que, si estan sembrades a terra, no és necessari regar-les durant tot el cicle productiu. De totes maneres, si es presenta un any extremadament eixut, o si estan sembrades dins un test (poca terra), agrairan un rec de tant en tant.

Recol·lecció: Des de principis de novembre fins a finals de juny, segons la varietat i si la collita es fa "en verd" o una vegada seca.

Consum: Collida en verd es poden fer truites, bessons ofegats, "canonets", greixera, dins el bullit, etc. Si la collim ja seca: fava pelada (coloquialment "fava parada"), puré, ...

 

Per saber-ne més, clic aquí